چیلر تراکمی 30 تن تبرید هوا خنک دو پارچه برند تکنو ترانس

  • کد محصول: 142
  • برند چیلر: تکنوترانس
  • نوع چیلر: تراکمی – هواخنک دو پارچه
  • ظرفیت: 30 تن تبرید
  • میزان کارکرد: 8 سال