چیلر تراکمی ۱۰۰ تن تبرید هوا خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۰۳
  • برند چیلر: فلو
  • نوع چیلر: تراکمی – هواخنک
  • ظرفیت: ۱۰۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: بدون کارکرد – (چیلر استوک)
  • نوع کمپرسور: کمپرسور رفت و برگشتی بیتزر