مینی چیلر ۷٫۵ تن تبرید هواخنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۰
  • ظرفیت: ۷٫۵ تن تبرید
  • تعداد: ۲ عدد
  • میزان کارکرد: ۱ سال
  • نوع عملکرد: هواخنک

ناموجود