چیلر تراکمی ۲۰۰ تن تبرید

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۲
  • برند چیلر: یورک
  • ظرفیت: ۲۰۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۵ سال

ناموجود