چیلر تراکمی ۲۱ تن تبرید هواخنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۳۰
  • برند چیلر: تهویه
  • ظرفیت: ۲۱ تن تبرید
  • میزان کارکرد: بدون کارکرد