چیلر جذبی ۳۰ تن تبرید

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۳۱
  • برند چیلر: BCT
  • ظرفیت: ۳۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۵ سال