نگهداری اصولی از چیلر جذبی

تعمیر و نگهداری چیلر های جذبی

نحوه نگهداری چیلر جذبی مانند نصب آن ها توسط سازنده و بسته به نوع دستگاه هنگام خرید ارائه می شود. لذا در این بخش سعی می شود تا با بهره گیری از همین اطلاعات نمای کلی از این فرآیند بسیار مهم ارائه شود. در نظر داشتن این نکته که فرایند نگهداری به خریدار امکان استفاده مناسب و طولانی مدت با هزینه کم را می دهد اهمیت توجه به آن را بیش از پیش روشن می سازد. فرآیند نگهداری به فعالیت های روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی یا سالانه تقسیم می شود که تمام آن ها جز به جز برای هر دستگاه معین می گردد جدول زیر نمونه ای از این جداول را نشان می دهد با توجه به اهمیت موضوع برخی از این فعالیت ها در غالب روزانه وفصلی نشان داده شده است.

برنامه زمانی بررسی چیلر

مورد بازرسیتوضیحات تناوب
روزانههفتگیماهیانهسالیانه
برنامه زمانی استفاده از چیلرچیلرهای غیر ضروری خاموش شوند×
بررسی کامل چشمیبازدید چشمی از تمام قسمت های دستگاه برای حصول اطمینان از عملکرد همه اجزا و وسایل ایمنی×
بررسی نقاط تنظیمتمام تنظیمات دستگاه و کنترل ها بررسی می شود×
گرفتگی کویل های کندانسور و اوپراتوربررسی میزان رسوبات در کندانسور و اوپراتور ×  
دمای موتور کمپرسوردما با اطلاعات سازنده بررسی می شود. ×  
آزمون کیفیت آبکیفیت آب به لحاظ تعادل شیمیایی ×  
آزمون نشتیانجام آزمون روی تمام اتصالاتکمپرسور ، پمپ ها و شیرها ×  
بررسی عایقبررسی شرایط عایق به لحاظ ظاهری ×  
عملکرد کنترل هابررسی عملکرد سیستم کنترل شامل

·        کنارگذر گاز داغ

·        تزریق مایع

 ×  
کنترل حد بار موتوربا مشخصات سازنده بررسی می شود  × 
کنترل تعادل بار موتوربا مشخصات سازنده بررسی می شود  × 
نقطه تنظیم راه اندازی مجدد آب سردبا مشخصات سازنده بررسی می شود  × 
نقطه تنظیم سیستم قفل شدن چیلربا مشخصات سازنده بررسی می شود  × 
تمیز کردن لوله های کندانسورحداقل سالی یکبار به عنوان بخشی از عملیات خاموش کردن   ×
آزمون مغناطیسی برای لوله های کندانسورآزمون جهت اندازه گیری ضخامت دیواره لوله ها   ×
تمیزکردن لوله های اوپراتورحداقل سالی یکبار به عنوان بخشی از عملیات خاموش کردن   ×
آزمون مغناطیسی برای لوله های اوپراتورآزمون جهت اندازه گیری ضخامت دیواره لوله ها   ×
موتور و تجهیزات کمپرسوربررسی مشخصات مطابق سازنده بررسی درها و روغن کاری   ×
سیستم روغن کمپرسورآنالیز روغن و فیلتر   ×
تعویض در صورت نیاز   ×
بررسی پمپ روغن و درزهای آن   ×
بررسی گرمکن روغن و ترموستات   ×
بررسی تمام شیرها، صافی ها و …   ×
اتصالات برقیبررسی تمام اتصالات برقی به لحاظ سلامت   ×
بررسی سلامت جریان آب در کندانسور و اوپراتور   ×
اضافه کردن مبرد در صورت نیاز، پیداکردن محل های نشتی  ثبت میزان آن   ×

تعمیرات و نگهداری چیلر جذبی

نگهداری چیلر جذبی روزانه

به طور کلی نگهداری روزانه چیلر جذبی که توسط اوپراتور صورت می گیرد شامل موارد زیر است:

 1. داده برداری از مقادیر دما، دبی، غلظت و … که در دستورالعمل استفاده از هر دستگاه معین می شود، به شخص امکان زیر نظر داشتن دستگاه را می دهد و در صورت تغییر ناگهانی در اعداد می تواند به دنبال علت مشکل قبل از وقوع هر اتفاق بزرگتری برود (اطمینان از صحت وسایل اندازه گیری ضروری است).
 2. بررسی دستگاه به صورت کلی از نظر نشتی و کارکرد مناسب هنگام خاموشی راه اندازی مجدد.
 3. بررسی صداهای غیر طبیعی از پمپ های مبرد و جاذب و دیگر اجزای چیلر.
 4. بررسی برج خنک کن و دمای آب در ورودی و خروجی آن.
 5. بررسی فاکتورهای مهم آب نظیر سختی که می تواند روی عملکرد چیلر (خوردگی و رسوبگذاری) تأثیر بگذارد.

   نگهداری چیلر جذبی فصلی

موارد زیر باید در ابتدای هر فصل کاری و در هنگام شروع به کار چیلر مدنظر قرار بگیرند:

١- سیستم آب سرد

 • بررسی: شیرها در مدار در حالت های باز و بسته
 • تمیز کردن صافی ها در مدار آب سرد
 • سیستم آب خنک کن
  • بررسی شیرها در مدار در حالت های باز و بسته
  • تمیز کردن صافی ها در مدار آب خنک کن
  • پر کردن آب در خنک کن
  • بررسی ونت هوا در مدار آب سرد
  • بررسی نشتی در مدار
  • بررسی کنترل در مدار آب خنک کن
  • بررسی مشخصات مقاومت، آمپر و فشار در پمپ های مدار آب خنک کن
  • راه اندازی آزمایشی مدار به صورت مستقل
 • راه اندازی آزمایشی مدار آب سرد و آب خنک کن به طور همزمان
 • سیستم بخار و تخلیه چگاليددها
  • بررسی شیرها در مدار سیستم بخار و تخلیه
  • تمیز کردن صافی های سیستم بخار .
  • بررسی شیرهای کنترلی مسیر بخار
  • بررسی نشتی در مسیر بخار و تخليه
 • بررسی تابلو کنترل به لحاظ سلامتی تابلو و اجزای آن
 • بررسی پمپ تخليه و سیستم تخلیه گاز
  • در تله بخار مایعی نباشد
  • کیفیت روغن( روغن باید صاف و روشن باشد)
  • مقدار روغن (تا نيمه دریچه بازدید پمپ باید روغن وجود باشد)
  • صدای غیرطبیعی نباید به گوش برسد
  • خلاء به دست آمده باید کمتر از مقدار حداکثر تعیین شده باشد.
  • عمل تخلیه باید بدون اشکال و مطابق مقادير تعيين شده باشد
 • انجام تست حباب با صابون
 • راه اندازی چیلر
 • تخلیه زیرآب مبرد

قبل از این که مرحله تخليه زیر آب برد انجام شود بررسی می گردد که سطح مبرد به دریچه بازدید رسیده باشد. در غیر این صورت اجازه داده می شود تا چیلر به کار خود ادامه دهد و پمپ مبرد تا زمانی سطح مبرد به میزان لازم بالا بیاید خاموش می شود. برای جلوگیری از آلودگی و خطرات احتمالی این کار در زمانی که مبرد گرم است با احتیاط و به آرامی انجام می شود.

 • نمونه برداری از مبرد برای آنالیز
 • آنالیز مبرد

فعالیت های نگهداری چیلر جذبی

در تعمیر چیلر جذبی چنانچه اشاره شد جهت تکمیل فرایند نگهداری می بایست فعالیت های مختلفی انجام پذیرد که از برنامه منظمی به صورت روزانه، هفتگی و فصلی توسط سازنده اعلام می شود. برخی از این فعالیت ها بسیار ساده و در حد مشاهده و بررسی ظاهری است و برخی دیگر نیاز به تجربه و تخصص ویژه دارد. جهت آشنایی با این فعالیت ها توضیح مختصری در مورد آنها ارائه می شود.

سیستم تخلیه

شرح نحوه کار سیستم تخلیه در چیلرهای جذبی در قسمت های قبلی آورده شده و در این قسمت به بحث نگهداری آن اشاره می شود.

   نگهداری پمپ خلأ

در صورتی که از پمپ خلأ به خوبی بهره برداری شود، هیچ گونه خللی در عملکرد آن پدید

نخواهد آمد، به هرحال جذب می گردد، به هر حال ، گازهای قابل تقطير مختلف، ذرات ریز، غبار (که توسط پمپ خلأجذب می گردد) و فاسد شدن روغن (که بر اثر درجه حرارت بالا در ضمن کارکرد مستمر و طولانی پمپ خلأ اتفاقی می افتد) سبب لطمه و صدمه به اجزا پمپ خلأ می گردد. لازم است به صورت هفتگی فعالیت های زیر انجام گیرد:

الف: روغن پمپ

هدف از استفاده از روغن به شرح زیر است:

 1. اجزا شیر خروجی توسط روغن کاملا غیرقابل نشتی و درزبند گردد و حتی الامکان نشتی را کاهش دهد.
 2. اجزا گردنده روانکاری شده و پمپ، روان کار کند.
 3. لایه ای از روغن بین دریچه و محور ایجاد شود و نشتی بین ورودی و خروجی رخ ندهد.
 4. میزان خلأ با پر شدن فضای قسمت خروجی با روغن، افزایش یابد.

همانطوری که در بالا نشان داده شد، خواص روغن تأثیر زیادی بر میزان خلأ بوجود آمده، دارد. همواره دقت کنید که خواص روغن و سطح روغن در حدود تعریف شده، حفظ کردند. در صورت فاسد شدن روغن، آن را تعویض کنید. وقتی که سطح روغن پایین بیاید، روغن اضافه کنید. فاصله زمانی برای تعویض روغن، بستگی به چگونگی عملکرد پمپ دارد. در صورتی که پمپ خلاء عملکرد ضعیفی داشته باشد، روغن آن را تعویض کنید.

در ضمن عملکرد پمپ خلاء ممكن است آب در پوسته پمپ جمع شود. در صورتی که آب در پوسته افزایش یابد، ممكن است روغن با کیفیت نامناسب به داخل اجزا پمپ نفوذ نماید. در این حالت لازم است روغن را تعویض کنید. برای تعویض روغن شير واقع در روی لوله خروجی که در پایین پمپ نصب شده است را باز کنید.

ب: بازرسی و نگهداری چیلر جذبی

 1. روغن در پمپ خلأ وظیفه روانکاری پمپ را به عهده داشته و از نشت هوا به داخل چیلر برای جلوگیری از افت ظرفیت چیلر، ممانعت به عمل می آورد. نظر به این که لزجت روغن بر روی درجه خلأ و عملیات راه اندازی در درجه حرارت های پایین تأثیر دارد، همواره از روغنی استفاده کنید که برای پمپ خلأ توصیه شده است.
 2. هرگاه روغن كثیف شده باشد، آن را تعویض کنید. در بهره برداری اولیه، روغن به نظر سیاه می رسد که ناشی از خوردگی اولیه دریچه های کربنی می باشد. این حالت روغن عادی بوده و اشکالی ندارد.

ج: تخلیه آب خنک کننده

چون مقداری از آب به صورت بخار یا بصورت نشتی از سیستم خارج و منجر به افزایش درصد نمک های موجود در آب می شود، لازم است جهت جلوگیری از افزایش غلظت آب هر از گاهی مقداری از آب را تخلیه و به جای آن آب تازه اضافه شود تا غلظت آب جاری در مدار در محدوده حفظ شود.

تحریریه تیم خدمات فنی مهندسی به فیکس

برداشت از مطالب سایت تنها با ذکر منبع و لینک سایت مجاز می باشد

حتما بخوانید!
معرفی انواع چیلر تراکمی و بررسی اجزای آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *