بررسی فنی هزینه های تعمیرات و نگهداری

برای برنامه­ ریزی فعالیت­ ها و نیروی کاری امور مهندسی و هزینه نگهداری و تعمیرات لازم است اهداف آن در سال آینده هنگام بودجه­ بندی مشخص و تعیین گردد، این اهداف می تواند اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات، تکمیل پروژه­ های مخصوص و اجرای تعمیرات کلی برنامه ­ریزی شده را در بر گیرد.

با توجه به این اهداف و بررسی وضعیت موجود واحد نگهداری و تعمیرات می­توان برنامه کاری و نیازهای آن را تعیین کرد. در اثر این بررسی ممکن است به این نتیجه رسید که تعمیر نقص­های بدون فوریت، تا زمان مناسب به تعویق افتد، یا با توجه به شرایط موجود، از نیروی و خدمات قراردادی استفاده شود، به این ترتیب برنامۀ مدیر واحد نگهداری و تعمیرات مشخص می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به عنوان یک هدف در نظر گرفت، کاهش منابع تخصیص داده شده به تعمیرات اتفاقی و اصلاحی و افزایش منابع تخصیص داده شده به تعمیرات پیشگیری برنامه ­ریزی شده می­باشد همچنین با توجه به شرایط کشور ما علاوه بر تمامی موارد محاسبه تورم و تاثیر تورم تاثیر آن بر قیمت اجناس و همچنین تاثیر تورم به نسبت حقوق کارکنان نگهداری ضروری می باشد.

با تأکیدی که همواره بر استفاده از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دارند و مهم­ترین مزیت آن­ها را مشخص بودن زمان و نحوه انجام کار ذکر می­نمایند، ضرورت بررسی و تجزیه و تحلیل فنی – اقتصادی امور نگهداری و تعمیرات را در هر یک از روش­های معمول آن، امری اجتناب­ ناپذیر می­ سازد. چه تنها از این طریق می­توان به یک نظام نگهداری و تعمیرات معقول و منطقی دست یافت.

برنامه­ ریزی بودجه، کنترل هزینه­ ها و نهایتاً بررسی و آنالیز فنی – اقتصادی راهبری، نگهداری و تعمیرات، به دلیل عدم آموزش­های لازم در این خصوص، مشکل می­باشد، از این رو کنترل هزینه­ ها نیز مانند به کارگیری روش­های جدید، مستلزم آموزش­هایی جهت آشنایی افراد مسئول می­باشد.

برنامه ­ریزی بودجه باید با در نظر گرفتن اهداف و جهت­گیری مالی سازمان و با انعطاف­ پذیری کافی تهیه شود، تا اعمال تغییرات در جزئیات آن به منظور تناسب و توازن بودجه در بخش­های مختلف امکان­ پذیر باشد.

در صورتی که اهمیت بودجه­ بندی و تجزیه و تحلیل فنی – اقتصادی به خوبی شناخته شود، می­توان فهمید که این امر فقط به خاطر پیش­بینی و کنترل مخارج نیست، بلکه تشویق برای پیش­بینی و برنامه­ ریزی فعالیت ­ها و بهینه­ سازی روش­های کار، از جمله مسائلی هستند که با بررسی و مطالعه موارد بودجه و تجزیه آن امکان­پذیر می­باشند.

ضمناً باید به این نکته نیز همواره توجه داشت که این گونه قواعد کلی، از نظر جنبه­ های اجرایی در واحدهای صنعتی و خدماتی مختلف، ممکن است با تفاوت­هایی مطرح باشند، این تفاوت­ها به خصوص به ابعاد امور مهندسی نگهداری و تعمیرات آن واحد صنعتی یا خدماتی ارتباط می­یابند.

 طبقه­ بندی هزینه­ ها

هزینه­ یابی و برنامه ­ریزی بودجه برای بخش نگهداری و تعمیرات شامل موارد زیر می­باشد:

1 – جمع ­آوری اطلاعات در مورد:

 • هزینه ماهیانه کارکرد نیروی انسانی به کار گرفته شده.
 • هزینه ماهیانه مواد و قطعات یدکی مصرف شده.
 • هزینه ­های ماهیانه استهلاک ابزار و لوازم.
 • هزینه­ های ماهیانه عمومی و متفرقه.
 • کل هزینه­ های ماهیانه نگهداری و تعمیرات.

2 – محاسبه هزینه­ های یک ساعت کار تعمیراتی.

3 – محاسبه هزینه­ های ماهیانه نگهداری و تعمیرات دستگاه­ها، تجهیزات و مکان­های مختلف مورد سرویس به تفکیک.

4 – تخصیص هزینه ­ها به مواد مختلف آن.

5 -جمع ­آوری اطلاعات در مورد نگهداری و تعمیرات اصلاحی دستگاه­ها و تجهیزات در نیازهای مالی مربوطه و تخصیص بودجه به آن­ ها.

به این ترتیب می­توان به وسیله هزینه­ یابی، موارد زیر را مشخص نمود:

 • نرخ مصرف بودجه در بخش­های مختلف.
 • میزان تفاوت آن­ها را نسبت به مقادیر از قبل تعیین شده.
 • در مورد دستگاه­ها، تجهیزات و مکان­های مشابه، دلایل تفاوت­های فاحش هزینه­ های انجام شده را مورد بررسی قرار داده، از این طریق نسبت به بررسی وضعیت فنی موارد مربوطه و برنامه ­ریزی جهت اجرای عملیات اصلاحی برای کم کردن هزینه­ های آتی اقدام نمود.

جهت تجزیه و تحلیل فنی – اقتصادی عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات، کاهش منابع تخصیص داده شده به تعمیرات اتفاقی و اصلاحی و افزایش منابع تخصیص داده شده به تعمیرات پیشگیری برنامه­ ریزی شده، هزینه­ ها را می­توان به شرح زیر طبقه ­بندی نمود:

 1. هزینه­ های ماهیانه و سالیانه نگهداری و تعمیرات.
 2. هزینه­ های ماهیانه و سالیانه راهبری.
 3. هزینه­ های تعمیرات کلی (اساسی) به تفکیک برای هر دستگاه.
 4. هزینه­ های بازسازی.
 5. هزینه­ های پیش­بینی نشده.

سیاست­ های نگهداری و تعمیرات بر محور کاهش جمع این هزینه­ ها، و سایر هزینه­ های متفرقه که با امور نگهداری و تعمیرات مرتبط می­ شوند قابل تعیین می­باشند.

حتما بخوانید!
علت سرد نکردن چیلر و بررسی جامع آلارم های چیلر تراکمی

کد گذاری هزینه ­ها

اساس کنترل هزینه­ ها، بر مبنای کد گذاری هزینه­ ها و کاربرد کدها در محاسبات می­باشد، به این ترتیب که هزینه­ قطعات، لوازم و مواد مصرف شده و نیروی انسانی به کار رفته را بر حسب این که مربوط به کدام بخش و یا مربوط به کدام دستگاه بوده است، دسته­ بندی نموده، برای هر یک از این دسته­ ها یک «کد» انتخاب می­گردد.

دسته­ بندی کلی جهت کد گذاری شامل موارد زیر می­باشد:

جدول 1:  کد گذاری هزینه فعالیت­ ها

ردیفشرحکد
1هزینه سرویس ­های زمان­ بندی شده و پیشگیرانه211
2هزینه تعمیرات اصلاحی212
3هزینه تعمیرات انفاقی و اضطراری213
4هزینه تعمیرات اساسی برنامه ­ریزی شده214
5هزینه ­های بازسازی215
6هزینه تعمیرات غیر قابل پیش­بینی216
7هزینه­ های سربار217
8هزینه­ های حمل و نقل218

تقسیمات فوق به منظور تعیین اطلاعات دقیق از روند مصرف بودجه در بخش­های مختلف انجام می­گیرد. این کار نه تنها به طور مستقیم برای کنترل فعالیت ­های نگهداری و تعمیرات مفید است، بلکه برای فراهم نمودن زمینه اطلاعاتی لازم، جهت اتخاذ سیاست ­های تعویض قطعات و نیز برای برنامه ­ریزی بودجه آتی ضروری است.

جهت محاسبه ساعت­ های کار نیروی انسانی مربوط به اجرای برنامه­ های نگهداری و تعمیرات، همانند کدهایی که برای طبقه­ بندی کارها به کار گرفته ­می­شوند، می­توان برای نیروی انسانی مورد نیاز عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات نیز کدهایی به شرح زیر در نظر گرفت تا امر محاسبه را آسان­تر نماید:

 جدول 2: کد گذاری نیروی انسانی

کدشرحکدشرح
101مهندسی تأسیسات و سرپرست113مکانیک دیزل ژنراتور
102مهندسی برق114استادکار تأسیسات
103مهندسی مکانیک115اپراتور دیگ بخار
104مسئول انبار116اپراتور چیلرهای جذبی
105تکنسین سیستم­ های برودتی117اپراتور دیزل ژنراتور
106تکنسین دیگ بخار118اپراتور تصفیه فاضلاب
107تکنسین تأسیسات119آهنگر و جوشکار
108تکنسین برق تأسیسات120کارگر برق
109تکنسین سیستم ­های هوشمند121کارگر سرویس و نگهداری تأسیسات
110تکنسین آسانسور122کارگر لوله ­کش و سرویس­های بهداشتی
111انباردار123کارگر تعمیرات آسانسور
112مأمور تدارکات124کارگر ساده

هم­چنین برای هزینه قطعات، لوازم و مواد مصرف شده بر حسب این که مربوط به کدام برنامه یا عملیات بوده است، نیز کدهایی به شرح زیر را باید در نظر گرفت:

جدول 3: کدگذاری هزینه قطعات، لوازم و مواد

ردیفشرحکد
1مواد، لوازم و قطعات یدکی سرویس­های زمان ­بندی شده و پیشگیرانه80
2مواد، لوازم و قطعات یدکی تعمیرات اصلاحی81
3مواد، لوازم و قطعات یدکی تعمیرات اتفاقی و اضطراری82
4مواد، لوازم و قطعات یدکی تعمیرات اساسی برنامه­ ریزی شده83
5مواد، لوازم و قطعات یدکی بازسازی84

بدین ترتیب هزینه­ های مربوط به نیروی انسانی، قطعات، لوازم و مواد مصرف شده که در قسمت­های مختلف به کمک کدهای هزینه نشان داده شده است محاسبه می شود.

نحوه محاسبه و بررسی هزینه­ های ماهیانه نگهداری و تعمیرات و تهیه نمودار گرافیکی مربوط

نظر به این که محاسبه هزینه­ های انجام برنامه­ های نگهداری و تعمیرات و نیز ارزش ریالی یک ساعت کار تعمیراتی برای کنترل فعالیت ­های نگهداری و تعمیرات برای هر دوره مشخص زمانی (مثلاً ماهیانه) ضروری می­ باشد، لذا نحوه محاسبه آن به صورت زیر شرح داده می­شود:

فرم و نحوه محاسبه هزینه­ های یک ساعت کار تعمیراتی

بدیهی است هزینه یک ساعت کار تعمیراتی تنها مربوط به دستمزد مستقیمی که به کارگران فنی، استادکاران و تکنسین­های نگهداری و تعمیرات پرداخت می­شود نبوده، بلکه انواع هزینه­ های سرپرستی، کارشناسی، کارگران ساده، هزینه ­ها و مصارف عمومی، هزینه­ های استهلاک ابزار و لوازم مورد استفاده، و سایر هزینه ­های غیر مستقیم مربوط به قسمت نگهداری و تعمیرات نیز باید در محاسبه هزینه انجام یک ساعت کار تعمیراتی ملحوظ باشد.

شکل 1: فرم محاسبه هزینه های کی ساعت کار تعمیراتی

محاسبه هزینه های یک ساعت کار تعمیراتی

در شکل شماره 1 روش مناسبی برای محاسبه این هزینه ارائه شده. لازم است در هر ماه با استفاده از این فرم عدد مربوط به هزینه اجراء یک ساعت کار تعمیراتی محاسبه شود. بدیهی است اطلاع از هزینه اجراء یک ساعت کار تعمیراتی شاخص مناسبی نیز برای کنترل هزینه­ های نگهداری و تعمیرات و بهینه­ سازی روش­های مربوط می­باشد.

در این فرم علامت O مشخص کننده ردیف­های مورد اشاره می­باشد که دایره (1) و دایره (2) به ترتیب شماره و تاریخ فرم و دایره (3) ماه مورد محاسبه است، عدد مربوط به دایره (4) عبارت از جمع هزینه دستمزد مستقیم کار در ماه مربوطه بوده، و اعداد مربوط به دایره­های (5) تا (10) انواع هزینه­ های بالاسری در نگهداری و تعمیرات را شامل می­شود. عدد دایره (11) جمع هزینه­ های مستقیم و بالاسری می­باشد. در دایره (12) جمع ساعات کار اجراء شده توسط کارگران و استادکاران اجرایی نگهداری و تعمیرات یادداشت می­شود. در دایره­های (13)، (14)، (15) اعداد مربوط به هزینه­ های مستقیم، هزینه­ های بالاسری و سرانجام جمع هزینه­ های یک ساعت کار تعمیراتی به ترتیب بر اساس رابطه­ های ارائه شده قابل محاسبه می­باشند.

حتما بخوانید!
انواع لوله ها در تاسیسات

فرم و نحوه محاسبه هزینه ­های ماهیانه نگهداری و تعمیرات

مخارج بخش نگهداری و تعمیرات شامل هزینه­ های نیروی انسانی، هزینه­ های لوازم و سایر هزینه­ های متعلقه می­باشد.

هدف از محاسبه هزینه ماهیانه نگهداری و تعمیرات، کنترل هزینه­ های می­باشد. توسط محاسبه هزینه، می­توان عملکرد واقعی را با پیش­بینی موجود در برنامه مقایسه نمود. محاسبه هزینه ­های ماهیانه به همراه هزینه یک ساعت کار تعمیراتی محاسبه شده به شرح قسمت «الف» شاخص و مبنایی برای تجزیه و تحلیل فنی – اقتصادی روش­های راهبری، نگهداری و تعمیرات به کار رفته و نهایتاً بهینه ­سازی آن­ها می­باشد.

شکل 2: گزارش هزینه های نگهداری و تعمیرات

گزارش هزینه های ماهیانه نگهداری و تعمیرات

در شکل شماره 2، روش محاسبه هزینه­ های ماهیانه ارائه شده است. لازم است در هر ماه با استفاده از این فرم اعداد مربوط به این هزینه ­ها و نهایتاً جمع کل هزینه­ های ماهیانه نگهداری و تعمیرات را به شرح زیر محاسبه نمود:

هزینه­ های نیروی انسانی:

کد هزینه مربوط به دسته ­بندی بخش­های مختلف مذکور در جدول 2 ( کد گذاری هزینه ­ها) می باشد. حقوق و سایر مزایا، مربوط به کارکنان و افراد بخش نگهداری و تعمیرات بوده که از شکل 1 قابل استخراج است. خدمات قراردادی عبارت از هزینه­ های اجرتی یا قراردادی بخشی از کارها (از قبیل اجرت تراشکاری، سیم­ پیچی موتورها، تنظیم درجه­ ها و…) توسط افراد خارج از بخش نگهداری و تعمیرات و سایر مؤسسات می­باشد. هزینه ­های سربار شامل هزینه بیمه، لباس کار، کفش کار و… است.

هزینه­ های لوازم و مواد:

کد هزینه مربوط به دسته ­بندی بخش­های مختلف مذکور در جدول 3 (کد گذاری هزینه ­ها) می باشد. هزینه­ های ورود و خروج لوازم، قطعات و لوازم مصرفی از فر­های مختلف انبار و استخراج و در مقابل کدهای هزینه ­های مربوطه وارد می­شود، هزینه­ های سربار در این قسمت شامل مواد و مصالح دارای مصرف عمومی از قبیل چسب، سنباده، گریس، کهنه و… می ­باشد.

سایر هزینه­ ها:

کد هزینه مربوط به دسته­ بندی بخش­های مختلف مذکور در جدول 1 ( کد گذاری هزینه­ ها) می باشد. هزینه ­های حمل و نقل نیز اتفاقات غیر قابل پیش­بینی (که تحت عناوین ستون­ها و ردیف­های شکل 2 نمی توانند نوشته شوند در این قسمت مذکور می­گردند) از مدارک مربوطه استخراج شده و در مقابل کدهای هزینه آن­ها ثبت می­شوند. پس ار محاسبه جمع کد هزینه 217 و 218 و احتساب ضریب بالاسری قرارداد، جمع کل سایر هزینه ­ها به دست می ­آید.

جمع موارد بالا، کل مخارج بخش نگهداری و تعمیرات را که شامل هزینه ­های نیروی انسانی، لوازم و مواد و سایر هزینه ­ها است، بدست می­دهد.

خلاصه گزارش هزینه­ های ماهیانه نگهداری و تعمیرات

از این گزارش (شکل 3) می­توان برای تجزیه و تحلیل هزینه­ های انجام شده استفاده کرد و با بررسی مداوم به جستجوی نقاطی که نشان ­دهنده هزینه رو به افزایش است پرداخت. می­توان از این گزارش برای مقاصد بودجه ­ای نیز استفاده کرد و بدین ترتیب قسمت­هایی را که در آینده مخارج تعمیراتی دارند مشخص نمود.

شکل 3: خلاصه گزارش هزینه های ماهیانه نگهداری و تعمیرات

خلاصه گزارش هزینه های ماهیانه نگهداری و تعمیرات

مزیت نخست تهیه گزارش ماهیانه، نمایش قسمت­هایی است که علاوه بر قسمت­هایی که بودجه­ ای به آن­ها تخصیص داده شده، نیاز به منابعی خواهند داشت.

جمع ­آوری روند تعدادی گزارشات ماهیانه می­تواند روندهای بلندمدت­ تر را مشخص سازد. برای ارزیابی تغییرات بلندمدت در هزینه ­های تعمیراتی نیاز به رسم دیاگرام افزایش و یا شکل گزارش روند هزینه مواد و کار، صرفه جویی ماهیانه و یا گزارش کلی پایان سال است.

زمانی که منطقه خرابی توسط روند گزارشات مشخص شد، تحقیقاتی شامل مقایسه مجموع نفر ساعت تخمین زده شده و آنچه عملاً مورد نیاز است صورت می­پذیرد.

گزارش گرافیکی هزینه­ های ماهیانه نگهداری و تعمیرات:

این گزارش هزینه ­های مصرف شده را در هر ماه به صورت نمودار میله ­ای ارائه می­کند. به این صورت که کلیه هزینه ­های مصرف شده بر اساس شکل­های شماره 1 و را محاسبه و به صورت نمودار نمایش می دهند، در محور افقی ماه مورد نظر و در محور عمودی هزینه صرف شده نمایش داده می­شود (شکل 4 که به عنوان مثال ترسیم شده است). لازم به توضیح است که در نمودارهای میله­ای ارائه شده می­توان همزمان هزینه ­های مربوط به هر کدام از دسته ­بندی بخش­های مختلف مذکور  (کد گذاری هزینه ­ها) را جهت مقایسه با یکدیگر نشان داد.

شکل 4: گزارش گرافیکی هزینه یک ساعت کار تعمیراتی در هر ماه

حتما بخوانید!
بررسی استهلاک تجهیزات در تعمیرات و نگهداری

گزارش گرافیکی هزینه های تعمیرات و نگهداری

نحوه محاسبه و بررسی هزینه ­های قطعات و مواد و تهیه نمودار گرافیکی مربوطه

عوامل مؤثری که در تعیین میزان اقتصادی تعمیرات پیشگیرانه در مقایسه با تعمیرات اضطراری مؤثر واقع می شود، عوامل هزینه ­های نگهداری و تعمیرات می­باشند، عوامل هزینه عبارتند از:

1- هزینه ­های نیروی انسانی جهت انجام امور نگهداری و تعمیرات

2- هزینه ­های مصالح مصرفی، قطعات و لوازم یدکی

در مورد هزینه ­های نیروی انسانی و نحوه محاسبات مربوطه در بخش های قبل بحث گردید، در این بخش نسبت به بررسی و نحوه محاسبه هزینه ­های مصالح مصرفی، قطعات و لوازم یدکی می­ پردازیم.

هدف از محاسبه هزینه­ های مصالح مصرفی، قطعات و لوازم یدکی برای انجام برنامه­ های نگهداری و تعمیرات برای یک دوره مشخص زمانی (مثلاً ماهیانه)، کنترل و اصلاح از روند مصرف آن­ها می­باشد. محاسبه این هزینه ­ها به همراه هزینه ­های نیروی انسانی و سایر هزینه­ های متعلقه محاسبه شده، شاخص و مبنایی برای تجزیه و تحلیل فنی اقتصادی روش­های راهبری، نگهداری و تعمیرات به کار رفته و نهایتاً بهینه­ سازی آن­ها و بهبود وضعیت کاری دستگاه­ها و تجهیزات تأسیساتی و تعمیر موتورخانه و چیلر تراکمی و جذبی مربوطه می­باشد.

بررسی و محاسبه هزینه ­های مصالح مصرفی، قطعات و لوازم یدکی می­تواند رهنمودی برای برنامه ­ریزی دقیق­ تر آینده باشد. محاسبه این هزینه ­ها برای ارزیابی دقیق اقتصادی جهت تعویض و یا نگهداری دستگاه و سایر تجهیزات تأسیساتی به کار می­رود و این ارزیابی یکی از اصولی است که مدیران بایستی با توجه نوع استهلاک و هزینه­ های نگهداری و تعمیرات دستگاه مد نظر قرار دهند.

بسیاری از قطعات و مواد که برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استفاده می­شوند، از نظر نوع هزینه قابل تشخیص هستند مثل روغن پمپ خلاء چیلر جذبی که بایستی به عنوان هزینه مستقیم در نظر گرفته شوند. اما گریس، سنباده و ملزومات دیگر مورد استفاده بایستی در هزینه سربار جا داده شوند.

فرم 5: فرم محاسبه هزینه های لوازم و مواد

نحوه محاسبه هزینه های لوازم و مواددر شکل 5 روش محاسبه هزینه ­های مصالح مصرفی، قطعات و لوازم یدکی ارائه شده است. لازم است در هر ماه با استفاده از این فرم هزینه ­های مورد بحث را به شرح زیر محاسبه نمود:

کد هزینه مربوط به دسته­بندی بخش­های مختلف مذکور در بخش  (کد گذاری هزینه ­ها) می­باشد، هزینه ­های ورود و خروج لوازم، قطعات و مواد مصرفی از فرم­های مختلف انبار و نیز استخراج و در ردیف­های افقی وارد شده و زیر ستون کدهای هزینه مربوطه علامت (×) گذاشته می­شود.

هزینه ­های سربار در این فرم شامل مواد . مصالح دارای مصرف عمومی از قبیل چسب، سنباده، گریس، کهنه و… می­باشد.

واژه ­ها و ستون­های فرم محاسبه هزینه­ های لوازم و مواد با توجه به اعداد نوشته شده در دایره­ ها، به شرح زیر تکمیل می­شوند (دایره ­ها در فرم­های اصلی وجود ندارد و برای مثال در این فرم آمده است):

1 – شماره مسلسل فرم محاسبه هزینه ­های لوازم و مواد

2 – تاریخ تهیه فرم

3 – دوره مورد محاسبه

4 – مکان یا فضای مورد هزینه­ یابی

5 – کد مکان یا فضای مورد هزینه ­یابی

6 – دستگاه مورد هزینه ­یابی

7 – کد دستگاه مورد هزینه ­یابی

8 – نام و مشخصات کالای مورد مصرف

9 – کد یا شماره­ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می­شود.

10 – واحد اندازه­ گیری کالا

11 – مقدار کالای مصرف شده

12 – قیمت واحد کالای مصرف شده

13 – قیمت کل کالای مصرف شده

14 تا 17 – کد گذاری هزینه ­ها

18 تا 21 – جمع کل هزینه­ های لوازم و مواد به تفکیک نوع فعالیت

23 – جمع کل هزینه ­های سربار نوشته می­شود.

24 – نهایتاً جمع کل هزینه ­های لوازم و مواد و هزینه ­های سربار محاسبه و ارائه می­گردد.

گزارش گرافیکی هزینه ­های لوازم و مواد ماهیانه فعالیت­ های نگهداری و تعمیرات

این گزارش هزینه­ های لوازم و مواد مصرف شده برای انجام فعالیت­ های نگهداری و تعمیرات در هر ماه به صورت نمودار میله ­ای ارائه می­کند. بدین صورت که کلیه هزینه­ های صرف شده بر اساس فرم شکل شماره 4 محاسبه و به صورت نمودار نمایش می­دهند، در محور افقی ماه مورد نظر و در محور عمودی هزینه صرف شده نمایش داده می­شود (شکل 6) که به عنوان مثال ترسیم شده است.

شکل 6: گزارش گرافیکی هزینه های لوازم و مواد

گزارش گرافیکی هزینه های لوازم و مواد

لازم به توضیح است که در نمودارهای میله ­ای ارائه شده می­توان هم زمان هزینه­ های مربوط به هر کدام از دسته­ بندی­ های بخش­های مختلف (هزینه­ های لوازم و مواد به تفکیک نوع فعالیت) را جهت مقایسه با یکدیگر نشان داد.

تحریریه تیم خدمات فنی مهندسی به فیکس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *