چیلر تراکمی ۳۰ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۲۲
  • برند چیلر: سرماآفرین
  • ظرفیت: ۳۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۱۳ سال
  • نوع چیلر: آب خنک

ناموجود