عیب یابی برج خنک کننده

عیب یابی برج خنک کننده

در این مقاله به عیب یابی برج خنک کننده پرداخته و طبق یک جدول جامع تمامی عوامل ممکن برای خرابی برج های خنک کننده را بررسی می کنیم.

برج خنک کننده چیست

برج های خنک کن در اصل وسایل خنک کردن آب میباشد و وسیله ای است که گرمای تولید شده در کندانسور چیلر تراکمی آب خنک و انواع چیلرهای جذبی را به محیط آزاد منتقل میگردد. آب گرم خروجی از کندانسور به بالای برج خنک کن پمپ میشود و از آنجا به تشتک برج خنک کننده میریزد. آب گرم شده دوباره به برج خنک کننده باز میگردد.

آب در برج به گردش در می اید و از بالا به طرف پایین ریخته میشود. این آب در حین سقوط از درون پوشش های داخلی برج با هوا برخورد کرده و گرمای خود را به هوا میدهد. برجهای خنک کننده سیستم توزیع و پخش آب گرم دارند که آب را به صورت یکنواخت روی شبکه مشبک نزدیک به هم می پاشد که این شبکه ها آکنه یا پرکننده نامیده میشود.

آکنه ها آب سرازیر شده از بالای برج را با هوایی که از میان آنها حرکت میکند که این شبکه ها آکنه یا پر کننده نامید میشود. آکنه ها آب سراریز شده از بالای برج خنک کننده را با هوایی که از میان آنها حرکت میکند کاملا مخلوط کرده به طوری که آب به صورت یک قطره از یک آکنه به سطح آکنه دیگر توسط نیروی ثقل خود میریزد هر چند در این برج ها مقداری انتقال حرارت محسوس از اب به هوا وجود دارد ولی تقریبا اثر خنک کنندگی تماما از آب اسپری شونده در برج خنک کننده حاصل میگردد.

بخار حاصل از فرایند تبخیر در برج به وسیله جریان هوایی که توسط یک دمنده ایجاد میگردد از برج خارج میگردد.

با توجه به اینکه دما و رطوبت هوای از برج افزایش میابد. بدیهی است میزان تاثیر برج خنک کن تا حد زیادی به درجه حرارت مرطوب ورودی بستگی دارد و با کاهش آن افزایش میابد و عوامل دیگری عملکرد و برج های خنک کننده تحت تاثیر قرار میدهد.

حال به جهت استفاده صحیح از برج خنک کننده از باید سرویس های دوره ای برج خنک کننده و تعمیرات به صورت صحیح انجام گردد. استفاده از برج های خنک کننده فقط مربوط به چیلرها و تهویه مطبوع نمیباشد. لذا اهمیت سرویس و نگهداری برج های خنک کننده به روش صحیح باعث افزایش عمر برج خنک کننده و بهره بری بهتر از آن میگردد.

حتما بخوانید!
مقایسه چیلر و وی آر اف

حال جهت تعمیر برج خنک کننده و سرویس های دوره ای باید عیوب متداول برج خنک کننده شناسایی گردد. برج خنک کننده ایرادات متداول و آشنایی دارد که باید به صورت دقیق شناسایی گردد.

در این مقاله قصد داریم به عیب یابی برج خنک کننده پرداخته و علت های آن را بررسی کنیم و همچنین در این مقاله نسبت به روش های نحوه رفع آن را بررسی و به صورت کامل توضیح میدهیم. ایرادات برج خنک کننده به پنج بخش تقسیم میگردد.

  • افزایش دمای آب برج خنک کننده
  • کاهش حجم آب برج خنک کننده
  • افزایش صدا ولرزش برج خنک کننده
  • جریان برق و نوسانات ولتاژ
  • پاشش آب به بیرون از برج خنک کننده

جدول جامع عیب یابی برج های خنک کننده

عیب

علت

نحوه رفع عیب

افزایش دمای آب برج خنک کنندهزیاد یا ناکافی بودن جریان آب برج خنک کنندهتنظیم جریان آب روی میزان تعیین شده
نا منظم بودن جریان هوا برج خنک کنندهاصلاح وضعیت تهویه هوا
هوای خروجی از برج خنک کننده مجددا وارد برج میشوداصلاح وضعیت تهویه هوا با نصب صفحات انعکاسی( بافل)
نامنظم بودن کار لوله های آب پخش کن برج خن کنندهخارج کردن گرد و خاک و رسوب
نامناسب بودن جریان هوا برج خنک کنندهتنظیم زاویه پره های فن
مسدود شدن پر کننده برج خنک کنندهتمیز کردن قسمت هایی که گرفته است
کاهش حجم آب خنک کشدهمسدود شدن سوراخ های لوله های آب پخش کنخارج کردن گرد و خاک و رسوب برج خنک کننده
مسدود شدن شبکه صافی آب برج خنک کننده یا پمپصافی آب برج خنک کننده را خارج و تمیز کنید
کاهش سطح آب در تشت برج خنک کنندهشیر آب را تنظیم کنید
نا مناسب شدن انتخاب پمپ جریان آب برج خنک کنندهپمپ را با پمپ مناسب از نظر آب دهی دیگر تعویض کنید
افزایش صدا و لرزش برج خنک کنندهبرخورد نوک پره فن با بدنه برج خنک کنندهوضعیت قرار گیری فن برج خنک کننده را تنظیم کنید
مونتاژ و اسمبل نامناسب پره های برج خنک کنندهزاویه پره ها را اصلاح کنید
پارگی تسمه های پولی برج خنک کنندهتسمه ها را تعویض و سطح تراز پولی ها را تنظیم کنید
کاهش گریس سیستم کاهنده دوربه کاهنده دور گریس تزریق کنید
جریان برق بالاافت ولتاژولتاژ برق ورودی کنترل کرده در صورت نیاز با اداره برق تماس بگیرد
نا مناسب بودن پره های فنزاویه پره ها را اصلاح کنید
بالا بودن جریان هوا که منجر به افزایش بار میشودزاویه پره ها را اصلاح کنید
پاشش آب به بیرون از برج خنک کنندهکار نامنظم لوله های آب پخش کن برج خنک کنندهزاویه لوله های آب پخش کن برج خنک کننده در هد آب پخش کن را تنظیم کنید
مسدود بودن پر کننده برج خنک کنندهدر صورت گرفتگی در لبه بالایی پر کن برج خنک کننده، آن را برطرف کنید
معیوب بودن حدف کننده ( المینیتور)حذف کن یا المینیتور را تعویض کنید
حجم آب در گردش بسیار بالا میباشدجریان آب را به کمک شیر تنظیم کنترل کنید
حتما بخوانید!
عیب یابی چیلر جذبی

اگر غلظت مواد معدنی در برج خنک کن افزایش یابد، امکان تجمع رسوب و خوردگی افزایش می یابد. سطوح انتقال حرارت، گرمترین نقطه ای است که آب خنک کننده به آن می رسد. حلالیت کربنات کلیسم در آب که در برج خنک کننده وجود دارد، جریان هوا با جریان هوا رابطه معکوس دارد در نتیجه امکان نشست رسوب کربنات کلسیم به وجود می اید. انباشته شدن لایه های رسوب کربنات کلسیم انتقال حرارت کاهش می دهد و این مساله موجب خوردگی میشود همه این موارد روی بازدهی و عمر برج خنک کننده تاثیر خواهد گذاشت.

. حال بهترین روش جهت کنترل رسوب در سیستم برج خنک کننده تامین سختی گیر نمکی و یا سختی گیر های الکترونیکی میباشد. این سختی گیر ها املاح رسوب گذار مانند کلیسیم و منیزیم از جریان آب حذف میکند و سپس یون سدیم را جایگزین میکند.

یکی از ایرادات بسیار رایج عیب یبابی در برج خنک کننده رسوب در سیستم پکینگ و آکنه های انتقال حرارت برج خنک کننده میباشد. در حالت عملکرد برج خنک کننده مختل میگردد. در این حالت باید پکینگ ها از برج خنک کننده خارج گردد و سپس این رسوبات باید از پکینگ ها و لوله ها جدا گردد. در صورتی که این مقدار رسوبات بالا باشد باید لوله های آب پخش کن و پکینگ ها تعویض گردد. همچنین تشت برج خنک کننده باید تمیز گردد. پس از تمیز کردن برج خنک کننده باید لوله ها و پکینگ ها تعویض گردد. لذا رسوب دشمن اصلی برج خنک کننده میباشد. لذا باید برج خنک کننده یا به وسیله سختی گیر ها و یا سرویس های دوره ای از رسوبات پاک گردد. لذا جهت رفع عیب یکی از بزرگترین ایرادات برج خنک کننده باید بررسی شرایط آب در چرخش صورت پذیرد و پارامترهای زیر جهت آزمایش به آزمایشگاه فرستاده شود.

حتما بخوانید!
علت سوختن کمپرسور چیلر

مشخصات قابل قبول آب برج خنک کننده

پارامترآب جبرانیآب در گردش
PH6 الی86 الی8
رسانای الکتریکی<200<200
سختی کل<50<200
میزان قلالیت<50<100
میزان یون کلرین<50<200
میزان یون اسید سولفوریک<50<200
میزان یون اسید سیلسیک<30<50
میزان اهن<.3<1

یک روش ابتدایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب، تخلیه بخشی از آب گردش کننده در مدار و جایگزین کردن آن با مقداری آب تازه است که غلظت مواد و املاح معدنی در آن کمتر باشد. برای تعیین حداکثر غلظت این املاح معدنی که می توان بدون ایجاد رسوب در آب موجود باشد باید آب جبرانی کاملا بررسی گردد. اما در صورت لزوم و اعلام آزمایشگاه باید افزودنی های لازم به آب برج اضافه شود و مجدد این پارامترها کنترل گردد و در صورتی مقدار پارامترهای اندازه گیری شده اصلاح نگرید، باید راه حل های دیگر بررسی گردد. یکی از این راه حل ها تعویض منبع آب جبرانی میباشد. به عنوان مثال در صورتی که اب خنک کننده از محل آب چاه یا آب دریا و رودخانه تامین گردد بهتر است این آب با لوله کشی یا منابع دیگر جبران گردد. لذا یکی از مهمترین ایرادات و عیوب برج خنک کننده، در آب میباشد که به روش های عنوان شده باید رفع گردد.

نتیجه گیری

برج خنک کننده در عین سادگی بسیار مهم میباشد. کارکرد درست و صحیح برج خنک کننده باعث عملکرد صحیح اجزای تهویه مطبوع و پروسه صنعتی میگردد. لذا داشتن برنامه مدون و کارآمد به جهت سرویس و نگهداری برج خنک کننده و عیب یابی صحیح برج خنک کننده بسیار کمک کننده میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *