مینی چیلر دایکین ۹ تن تبرید

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۰۸
  • برند چیلر: دایکین
  • ظرفیت: ۹ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۱ سال ( یک سال )
  • نوع کمپرسور: ۲ کمپرسور اسکرال

ناموجود