چیلر تراکمی ۴۰ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۵
  • برند چیلر: دایکین
  • ظرفیت: ۴۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۵ سال