چیلر جذبی 680 تن تبرید

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۱
  • برند چیلر:
  • ظرفیت: ۶۸۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۱۰ سال

ناموجود