چیلر تراکمی ۲۰ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۲۹
  • برند چیلر: سرماآفرین
  • ظرفیت: ۲۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۸ سال