چیلر تراکمی ۹۰۰ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۲۶
  • برند چیلر: کریر
  • ظرفیت: ۹۰۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۱۰ سال
  • نوع چیلر: آب خنک