چیلر تراکمی ۱۸۶ تن تبرید هواخنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۲۵
  • برند چیلر: AUX
  • ظرفیت: ۱۸۶ تن تبرید
  • میزان کارکرد: نو (بدون کارکرد)
  • نوع چیلر: هواخنک