چیلر تراکمی ۲۵ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۴
  • برند چیلر: کریر
  • ظرفیت: ۲۵ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۸ سال