چیلر تراکمی ۵۰ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۷
  • برند کمپرسور: بیتزر
  • ظرفیت: ۵۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۵ سال