مینی چیلر 5 تن تبرید

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۰۶
  • ظرفیت: ۵ تن تبرید
  • میزان کارکرد: نو (بدون کارکرد)

ناموجود