چیلر تراکمی ۴۵ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۱۸
  • برند چیلر: یورک
  • ظرفیت: ۴۵ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۱۰ سال