چیلر تراکمی ۱۱۵ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۲۴
  • برند چیلر: AUX
  • ظرفیت: ۱۱۵ تن تبرید
  • میزان کارکرد: نو (بدون کارکرد)