2 عدد چیلر تراکمی 50 تن تبرید آب خنک کریر

تماس بگیرید

  • کد محصول: 134
  • برند چیلر: کریر
  • نوع چیلر: تراکمی – آب خنک
  • ظرفیت: 50 تن تبرید
  • میزان کارکرد: 10 سال کارکرد
  • تعداد: 2 عدد