چیلر جذبی ۶ تن تبرید

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۳۳
  • برند چیلر: کریر
  • ظرفیت: ۶ تن تبرید
  • میزان کارکرد: بدون کارکرد