چیلر تراکمی 40 تن تبرید آب خنک ساراول

  • کد محصول: 139
  • برند چیلر: ساراول
  • نوع چیلر: تراکمی – آب خنک
  • ظرفیت: 40 تن تبرید
  • میزان کارکرد: 4 سال کارکرد