چیلر کریر 120 تن تبرید آب خنک

  • کد محصول: 138
  • برند چیلر: کریر
  • نوع چیلر: تراکمی – آب خنک
  • ظرفیت: 120 تن تبرید
  • میزان کارکرد: 10 سال کارکرد