چیلر تراکمی 5 تن تبرید هوا خنک برند مک کوی

  • کد محصول: 144
  • برند چیلر: مک کوی
  • نوع چیلر: تراکمی – هواخنک
  • ظرفیت: 5 تن تبرید
  • فن اکسیال زیلابگ
  • کمپرسور کوپلند
  • پمپ گرندفوس
  • اواپراتور صفحه ای swep
  • میزان کارکرد: 1 سال