چیلر تراکمی 10 تن تبرید هوا خنک برند مدیا

  • کد محصول: 143
  • برند چیلر: تکنوترانس
  • نوع چیلر: تراکمی – هواخنک
  • ظرفیت: 10 تن تبرید
  • میزان کارکرد: 5 سال