چیلر جذبی 350 تن تبرید برند ساری پویا

تماس بگیرید

  • کد محصول: 137
  • برند چیلر: ساری پویا
  • نوع چیلر: جذبی – آب گرم
  • ظرفیت: 350 تن تبرید
  • میزان کارکرد: 6 ماه