چیلر تراکمی 27 تن تبرید هواخنک تهویه

  • کد محصول: 140
  • برند چیلر: تهویه
  • نوع چیلر: تراکمی – هواخنک
  • ظرفیت: 27 تن تبرید
  • میزان کارکرد: نو (بدون کارکرد)