چیلر تراکمی ۱۶۰ تن تبرید آب خنک

تماس بگیرید

  • کد محصول: ۱۳۲
  • برند چیلر: کریر
  • ظرفیت: ۱۶۰ تن تبرید
  • میزان کارکرد: ۲ سال